دهه فجر
 
 اخبار 
 

افتتاح دبیرستان دخترانه انرژی اتمی ایران (دوره اول)
 

 


 بازگشایی دبیرستان دوره اول دخترانه انرژی اتمی با حضور جناب آقای دکتر صالحی ریاست محترم سازمان انرژی اتمی و و مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران